Bijeenkomst Groesbeekse Knarren

Hallo allemaal, Sinds 6 maart 2020 hebben we elkaar niet meer gezien, door (uiteraard) corona was dit eerder niet mogelijk en er waren te weinig ontwikkelingen betreffende locaties e.d. om bijeen te komen. Er zijn vrij gunstige ontwikkelingen betreffende een mogelijke locatie, nog lang niet zeker maar het ziet er wel vrij goed uit. We willen alle ontwikkelingen met jullie delen en ook wensen van jullie horen. Op 5 oktober om ca. 19.30 willen we in de Mallemolen in Groesbeek weer bij elkaar komen, reserveer deze tijd als je nog belangstelling hebt. Laat voor 20 september even weten of je komt en met hoeveel personen. Medio september sturen we nog een herinnering en het programma, we zijn nu nog bezig om dat op te stellen; sprekers uitnodigen enz.
Nu wensen we jullie een fijne vakantie en tot ziens.

Namens de Groesbeekse Knarren

Wim Derksen

telefoon: 0651720578

email: groesbeekseknarren@gmail.comwww.krasseknarrengroesbeek.nl

ondertekening 1e locatie

Hallo beste Knarren, er is heel lang geen echt nieuws geweest, corona is ook voor ons erg lastig,  maar we gaan toch steeds verder, en er is nu toch nieuws en resultaat.

We hebben een locatie !!!!

Het betreft de ruimte achter de woning Mooksestraat 19 en het groene deel aan de Pannenstraat tussen nrs. 10 en 12 het groen waarop een lichtbord staat, het woonhuis Mooksestraat 19 wordt uit het perceel gekaveld / gaat er dus niet bij behoren, de grootte is ca. 3800 m². De voorlopige tel plannen geven aan dat er ruimte is voor ca. 22 – 24 appartementen waarvan 4 of 6 in de sociale huur, de anderen zullen in de betaalbare sector en de vrije sector komen. Er is wel een voorbehoud dat de bestemming aangepast wordt door de gemeente zodat we kunnen gaan bouwen, lukt dit niet dan gaat de koop niet door. We zijn erg blij dat er een nette overeenkomst is gesloten met de familie Verheij met deze voorlopige aankoop.

Maaaaar, de bestemming is dus nu niet wonen! Dit is dus absoluut noodzakelijk om te mogen bouwen. We, dat is het bestuur, onze adviseur BIEB en de architect Nexit, gaan nu een document opstellen voor de gemeente, dit wordt eerst ambtelijk beoordeeld en eventueel voorzien van een advies voor de gemeenteraad, deze gemeenteraad neemt een beslissing of de bestemming aangepast wordt zodat wij kunnen gaan bouwen. Ken je een gemeenteraadslid praat dan met hem of haar om onze zaak te bepleiten, je kunt ons uiteraard ook (eerst) even bellen voor verdere informatie of om samen te gaan praten met het gemeenteraadslid.

Als het weer mogelijk, met de corona voorschriften, wordt om met een groep bij elkaar te komen gaan we bijeenkomst(en) organiseren om met jullie te overleggen, wat we gaan bouwen; welke gezamenlijke voorzieningen; hoe met de financiering; verdeling over de leden; rechtsvorm e.d.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Namens de Groesbeekse Knarren

Wim Derksen 0651720578

groesbeekseknarren@gmail.com

www.krasseknarrengroesbeek.nl

De stand van zaken per 19 november 2020.

Hallo, er is al lang geen nieuws meer gestuurd. Het is ook sinds 6 maart 2020 dat we elkaar voor het laatst gezien hebben, hierin heeft de corona crisis een grote rol gespeeld. Als het weer toegestaan is willen we z.s.m. bij elkaar komen om een aantal zaken te bespreken, dit is erg belangrijk en we hopen dat dit tijdig kan.

Dit zeggen we omdat er veel gebeurt is, er is een informele vereniging opgericht, er moet echter een wettelijke vorm aan onze club gegeven worden, kom ik later op terug.

Er zijn enkele subsidies aangevraagd, als deze toegekend worden komt er ruimte om snel met adviseurs e.d. te gaan werken aan ons project.

Er is een voorlopige afspraak gemaakt met een begeleidingsbureau die ons helpt met allerlei vragen die spelen om ons complex te realiseren zoals aankoop locatie; gesprekken met gemeente; wettelijke (on)mogelijkheden. kijk eens op www.bouwenineigenbeheer.nl

We hebben gesprekken met een architectenbureau die ook al tekenwerk voor ons doet, dit wordt waarschijnlijk het bureau waar we verder mee gaan. kijk op www.nexitarchitecten.nl

Er zijn diverse gesprekken met de gemeente geweest, ze zijn erg positief naar ons en helpen ons prima, zijn we erg gelukkig mee.

En als belangrijkste, er is een goede kans dat we (een) locatie(s) kunnen verwerven, omdat we nog geen zekerheden hebben kunnen we nog niet concreet noemen welke dit is/zijn uit tactische overwegingen maar het past helemaal voor onze doelgroep. Het betreft niet de locatie Dekkerswald, dit komt waarschijnlijk later nog wel.

We willen jullie vragen om vast over een aantal zaken na te denken en informatie in te winnen om voorbereid te zijn op de komende bijeenkomst.

– hoe groot wil ik dat je woning / appartement wordt in M2?

– wat verwacht je van de gezamenlijke ruimte(s) en voorzieningen en wat zijn je wensen hierin?

– Wil je huren; kopen of zijn beide mogelijkheden bespreekbaar voor je?

– Hoeveel huur of welke koopsom wil / kun je betalen, bedenk dat hierin ook ruimte moet zijn om de gezamenlijke ruimte(s) en voorzieningen betaald moeten worden. Dit hoeven wij nu niet te weten maar de architect moet straks weten welke huizen of appartementen hij moet tekenen, vooral voor jezelf dit gaan bedenken.

Het organiseren van dit alles kost erg veel tijd, dit wordt binnenkort te veel om met ons beperkte groepje te doen. We zouden graag 2 of 3 personen hebben die de vorming van een organisatievorm, vereniging o.i.d. willen onderzoeken; een voorstel hierin maken en verder uit werken. Laat even weten of je hier de schouders onder wilt zetten, dan gaan we samen kijken wie dit op gaan pakken. Stuur dan even een berichtje.

Namens de Groesbeekse Knarren

Wim Derksen

0651720578

groesbeekseknarren@gmail.com

www.krasseknarrengroesbeek.nl