ondertekening 1e locatie

Hallo beste Knarren, er is heel lang geen echt nieuws geweest, corona is ook voor ons erg lastig,  maar we gaan toch steeds verder, en er is nu toch nieuws en resultaat.

We hebben een locatie !!!!

Het betreft de ruimte achter de woning Mooksestraat 19 en het groene deel aan de Pannenstraat tussen nrs. 10 en 12 het groen waarop een lichtbord staat, het woonhuis Mooksestraat 19 wordt uit het perceel gekaveld / gaat er dus niet bij behoren, de grootte is ca. 3800 m². De voorlopige tel plannen geven aan dat er ruimte is voor ca. 22 – 24 appartementen waarvan 4 of 6 in de sociale huur, de anderen zullen in de betaalbare sector en de vrije sector komen. Er is wel een voorbehoud dat de bestemming aangepast wordt door de gemeente zodat we kunnen gaan bouwen, lukt dit niet dan gaat de koop niet door. We zijn erg blij dat er een nette overeenkomst is gesloten met de familie Verheij met deze voorlopige aankoop.

Maaaaar, de bestemming is dus nu niet wonen! Dit is dus absoluut noodzakelijk om te mogen bouwen. We, dat is het bestuur, onze adviseur BIEB en de architect Nexit, gaan nu een document opstellen voor de gemeente, dit wordt eerst ambtelijk beoordeeld en eventueel voorzien van een advies voor de gemeenteraad, deze gemeenteraad neemt een beslissing of de bestemming aangepast wordt zodat wij kunnen gaan bouwen. Ken je een gemeenteraadslid praat dan met hem of haar om onze zaak te bepleiten, je kunt ons uiteraard ook (eerst) even bellen voor verdere informatie of om samen te gaan praten met het gemeenteraadslid.

Als het weer mogelijk, met de corona voorschriften, wordt om met een groep bij elkaar te komen gaan we bijeenkomst(en) organiseren om met jullie te overleggen, wat we gaan bouwen; welke gezamenlijke voorzieningen; hoe met de financiering; verdeling over de leden; rechtsvorm e.d.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Namens de Groesbeekse Knarren

Wim Derksen 0651720578

groesbeekseknarren@gmail.com

www.krasseknarrengroesbeek.nl

Geef een reactie