De geschiedenis van de Groesbeekse Knarren

Het initiatief voor deze woongemeenschap is genomen door Wim Derksen. Ik was toen net 65 jaar jong geworden en zou eerder stoppen met werken.

Ik heb me de vraag gesteld om voor jezelf te bedenken wat en hoe je later dacht te leven en wonen, hier ontstond het idee om een woongemeenschap te stichten waarbij het eerst voorbeeld de knarren hof in Zwolle was. Ook speelde het een grote rol dat ik een geweldige fan ben van van Kooten en de Bie, zij hebben een prachtig filmpje gemaakt over krasse knarren waarbij Kees van Kooten met zijn motor niet in zijn berging kon en dit toeschreef aan de overheid / verhuurders die geen rekening houden met actieve jongere ouderen.

Na een poosje op internet gezocht te hebben wat er al door anderen was bedacht en na diverse gesprekken stond voor mij vast dat ik niet gefixeerd moest zijn op locaties maar op een gemeenschap van mensen. Ik vind het belangrijkste dat er een goede en grote groep belangstellenden is met heldere doelstellingen. Op 29 januari 2020 werd een bijna pagina groot artikel in de Nijmegen editie geplaats. Later zijn er ook nog artikelen in het gemeente nieuws en de Rozet geplaatst, Omroep Berg en Dal heeft een radio interview uitgezonden.

Er kwamen bijna 160 reacties!! Ongeveer 120 mensen gaven aan ook daadwerkelijk te kunnen komen en op de avond zelf, op 6 maart waren er 105 mensen aanwezig

Ik heb contact gezocht met de WBVG, de directeur Bernard Smits, heeft me heel veel verteld over met name de sociale huur, Bernard vertegenwoordigd hierin de woning corporaties tijdens de ontwikkeling maar dat wordt ook gedaan na realisatie in het beheer hiervan. Ook de wethouder zorg van de gemeente Berg en Dal las het artikel en vroeg of ze mocht komen en kort toelichten wat het standpunt van de gemeente hierin is en waarom zij aanwezig was.

Na deze zeer geslaagde avond zijn er vele reacties gekomen, 40 stuks en dit betreft 66 personen.

De initiatiefgroep is aan de slag gegaan, er is een bankrekening afgesloten ondanks heel veel tegenwerking van een grote bank, de ING was wel zakelijk. Er zijn diverse projecten elders bezocht en diverse locatie eigenaren benaderd. Met de gemeente; locatie eigenaren en subsidie verstrekkers lopen gesprekken. De corona crisis heeft heel veel vertraging veroorzaakt maar het proces loopt wel door.